Borostyán Temetkezés

HEGE - Kegyelet - Székesfehérvár, Szóróparcella és hamvak nyughelye.

A tájékoztatók, leírások között részletes útbaigazítást talál a haláleset bekövetkezése utáni teendőkről, a temetkezési ügyintézés menetéről. Leírásaink kiterjednek a sírhelyek formáinak magyarázataira.
Teendő otthon, lakásban, idősotthonban történt haláleset esetén:

haláleset otthon, lakásban, idősotthonban

A haláleset bekövetkezését követően meg kell állapítani a halál tényét. A halál tényének megállapítására orvos jogosult. A halál bekövetkezését halottvizsgálattal kell megállapítani. A halottvizsgálat minden olyan körülményre kiterjed, amely a halál bekövetkezése tényének, módjának (természetes módon bekövetkezett vagy nem természetes halál), valamint okának megítéléséhez szükséges. Halálozás esetén halottvizsgálati bizonyítványt kell kiállítani.

Elhunytat a halál bekövetkezésének helyéről csak a halottvizsgálatot követően lehet elszállítani.

Ha a haláleset nem a kórházban történt, haladéktalanul értesíteni kell a háziorvost, rendelési időn kívül pedig az ügyeletes orvost.
Ilyenkor a haláleset bejelentését követő hat órán belül az orvosnak meg kell jelennie a helyszínen.

A kiérkező orvos megállapítja a halál tényét.
Természetes halál esetén amennyiben a halál oka ismert, kiállítja a Halottvizsgálati Bizonyítványt.
Amennyiben csak a halál ténye állapítható meg, de a halál oka nem, akkor a halottszemlét követően a Halottvizsgálati Bizonyítvány részleges kitöltése mellett az elhunyt Patológiai Intézetbe szállítását rendeli el az orvos.

Az orvos megjelenését követően a hozzátartozók telefonon hívhatják a Borostyán Örökzöld Kft. ügyeleti telefonszám valamelyikét +36 30 27 77 131, vagy 06 22 311 410 az Elhunyt elszállítását illetően. Szállítási árainkról az árlista menüpontban vagy telefonon tájékozódhat.

Temetőbe történő szállítás költsége Önt terheli, míg a korboncolásra történő szállítás költségét az Egészségügyi Intézmény, a hatósági boncolásra történő szállításét pedig a Rendőrség téríti meg.

Kollegáink készégesen állnak rendelkezésükre 0-24 órában a halott szállítás, információ nyújtás tekintetében.
Egészségügyi intézményben történt halálozás esetén:

haláleset Egészségügyi intézményben

Ha a haláleset kórházban történik, abban az esetben a halottvizsgálati bizonyítványt a kórház adja ki.

Fel kell keresni a kórház azon osztályát, (PL: BELGYÓGYÁSZAT, HOSPICE, SEBÉSZET stb.) ahol az elhunyt feküdt és ahol hátrahagyott személyes dolgait, iratait átveheti az arra jogosult személy.

A Fejér Megyei Szent György Oktató Kórház PATOLÓGIAI ÜGYINTÉZÉS NYITVATARTÁSA MUNKANAPOKON 8-12 ÓRÁIG.
Amennyiben Ön nem szeretne a Patológián személyesen intézkedni, mi megtesszük Ön helyett. Intézzük az öltözet bevitelét és a szükséges dokumentumok bejuttatását, beszerzését.
Közterületen történt halálozás esetén:

haláleset Közterületen

Közterületen bekövetkezett haláleset esetén a Rendőrség végzi el a halottszemlét.

RENDŐRSÉGI, IGAZSÁGÜGYI VIZSGÁLAT

Amennyiben a halottszemle során az orvos nem természetes úton történt elhalálozásra utaló nyomokat (baleset, idegenkezűség, önkezűség) vél felfedezni az elhunyton, úgy kezdeményezi a rendőrségi szemle megtartását.

Ebben az esetben az elhunyt elszállításáról a Rendőrség intézkedik.

Amennyiben az idegen- vagy az önkezűség nem zárható ki, illetve a halál okának megállapításához hatósági vizsgálat kell, akkor a Rendőrség az elhunyt Igazságügyi Orvostani Intézetbe történő szállítását rendeli el. Ilyen esetekben a temetéshez, a hamvasztáshoz be kell szerezni a rendőrség engedélyét.
A rendőrségi temetési engedélyt kollegáink beszerzik Ön helyett, ezzel is igyekszünk ügyintézés terheit levenni válláról.
Külföldön történt halálozás esetén:

haláleset Külföldön

Külföldön bekövetkezett halálozás esetén az adott országra vonatkozó helyi szabályozások szerint szükséges eljárni az elhunyt Magyarországra történő hazaszállítása, vagy az adott országban történő elhamvasztása, majd a hamvak Magyarországra szállítása érdekében.

A hazaszállításhoz minden esetben szükséges az adott országban kiállított halotti anyakönyvi kivonat, a helyi népegészségügyi szolgálat szállítási engedélye, valamint a Magyarország Konzulátusa által kiadott szállítási engedély.

A külföldi dokumentumokat minden esetben hitelesített magyar fordításban szükséges bemutatni. Az ügyintézéshez kérje segítségünket telefonszámaink valamelyikén.
TEMETKEZÉSI ÜGYINTÉZÉS MENETE

haláleset otthon, lakásban, idősotthonban

A temetés megrendelésekor el kell dönteni, hogy milyen módon történjen a temetés (hagyományos koporsós-, vagy hamvasztásos), valamint azt, hogy az Elhunyt milyen eltemetési helyre kerüljön. A temetés megrendelését a temetésről gondoskodó tudja megtenni. (Ő rendelkezik a koporsós sírhely, urnasír, urnafülke megváltásával, övé a megváltási jog.)
    Az eltemetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
  • Aki a temetést szerződésben vállalta.
  • Akit az elhunyt végrendelete arra kötelez.
  • Végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa.
  • Az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója, a törvényes öröklés rendje szerint.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 22.§ (2) bekezdése a rendelkezési jog gyakorlását az alábbi jogkörökre terjeszti ki:
A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.
Több azonos jogállású örökös esetén - ellenkező megállapodásuk hiányában - a rendelkezési jog kizárólag együttesen gyakorolható.
A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó.
Tv. 19. §
  • (1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint.
  • (2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemetett személyére aránytalanul nagy terhet.
  • (3) Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna.
  • (4) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.

Hamvasztásos temetés esetén a Halottvizsgálati bizonyítványt a hamvaszthatóságot igazoló záradékkal kell ellátni. (halottvizsgálati bizonyítvány 22. pont)
Az Elhunyt hamvaszthatóságának engedélyezését kollégáink intézik Ön helyett az illetékes Népegészségügyi Osztálynál.
Kolumbárium, Urnafal sírhely:
Választható az urnafülke azok számára, akik hamvasztást szeretnének, de nem akarnak föld alá temetkezni.
A kolumbárium emlékhely egy falnál kialakított vagy önálló egységként épített polcrendszert, amelyben egy-, kettő- vagy több hamvakat tartalmazó urnának van hely. Nemeskő gránit vagy márvány emléktábla zárja a fülke nyílását.

Az urnafülke mérete lehet: 30 cm széles és 30 cm mély, 40x40 cm, 80x40 cm.

A kolumbárium záró táblát a hozzátartozók választják.
Az Elhunytra emlékeztető gondolatokat a sírkő szakember, kőfaragó szakember véséssel örökíti a tábla felületére.
A kegytárgyaknak és a megemlékezés virágainak bronz vagy kerámia kiegészítők, tartók biztosítják a helyet az emléktábla felületén.

Az emléktábla elkészítésében kérje bizalommal segítségünket, elkészítjük Önnek!
Urnasírhely:
A hamvakat tartalmazó urna a föld felszíne alá kerül eltemetésre, székesfehérvári rendelet szerint 10 éves időtartamra váltható, kettő urna földbe temetésére szolgál.
Az Elhunyt urnája közvetlenül a fölbe helyezhető vagy előre telepített műanyag vagy betonból készült urnakeszonba, mely megvédi a hamvakat tartalmazó urnákat a külső behatásoktól.

Az urnasírhely mérete kisebb az egyes sírhelynél, 60 cm széles, 80 cm hosszú, 20 cm magas urnaemlék helyezhető el rajta

Igény szerint a temetésre is elkészíthető az urnasírkő emlék.
Kérje segítségünket telefonon vagy személyesem irodánkban.
Urnakripta, Urnasírbolt:
Az urnakriptában a hamvakat tartalmazó urna a föld felszíne felett kerül elhelyezésre. Kettő vagy négy urna részére választható temetési hely, megváltása 20 éves időtartamra szól.

A temetés feltétele az urnakripta emlék temetésre történő elkészítése.
Egyes méretű sírhely, sírhant:
Egy koporsó földbe temetésére és 4 urna elhelyezésére szolgáló sírhely, helyi rendelet szerint 190 cm hosszú, 90 cm széles, 30 cm magas síremlék létesíthető rajta, 240 cm hosszú és 140 cm széles járda biztosításával.
Megváltási ideje 25 év időtartamra szól.
Kettős méretű sírhely, sírhant:
Kettő koporsó földbe temetésére szolgáló dupla sírhely, székesfehérvári rendelet szerint 190 cm hosszú és 190 cm széles, 30 cm magas sírkő létesíthető rajta, 240 cm hosszú, 240 cm széles járda alap biztosításával.
A sírhelyek méretei és sírkő felépítmények méretei más városokban, településeken eltérő lehet.
Megváltási idő 25 év, a lejárati idő után a koporsós rátemetés lehetőségének biztosításával.
Sírbolthely, kriptahely:
A kriptahelyek kialakítási rendje szerint létesíthető új kettő, négy és hat koporsó elhelyezésére szolgáló temetési hely.
Hamvakat tartalmazó urnák elhelyezését korlátlan számban biztosító nyughely. Megváltási ideje 60 év.

Két koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt mérete: 260cm széles, 274cm hosszú és 230cm mély.
Négy koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt mérete: 340cm széles, 274cm hosszú, 310 cm mély.
Hat koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt mérete: 360cm széles, 274 cm hosszú, 310cm mély.

A sírhelyek méretei és sírkő felépítmények méretei más városokban, településeken eltérő lehet. Kialakításuk szerint létezik fedlapos, ajtós, sípos kripta. A temetés feltétele az kripta alépítményének megléte.
Szolgáltatásainkat a következő székesfehérvári temetőkben valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő temetőkben végezzük.

Szolgáltatásainkat a következő székesfehérvári temetőkben végezzük:

Köztemetők: Cím
Béla úti köztemető Béla út 1/b
Csutora temető (Feltámadás) Berényi út
Hosszú temető (Szentháromság) Palotai út
Szedres temető (Megváltó) Palotai út
Fecskeparti temető (Kálvária) Móri út
Sóstói rk. temető (Szent kereszt) Temető utca
Kisfaludi temető - Malomhegyi utca
Börgöndpusztai temető - Fő utca
Egyházi temetők: Cím
Rác temető Kálvária sor
Izraelita temető Óvoda utca
Sostói Református temető Csikvári út 6.
Sostói Evangélikus temető Homoksor 34.

A SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZTEMETŐK NYITVA TARTÁSI RENDJE:

Időszak Nyitvatartás
November 1 - Február 28 07:00 - 17:00
Március 1 - Április 30 07:00 - 19:00
Május 1 - Augusztus 31 06:00 - 20:30
Szeptember 1 - Október 31 07:00 - 19:00

A SZÉKESFEHÉRVÁRI SOSTÓI REFORMÁTUS TEMETŐ NYITVATARTÁSI RENDJE: MINDEN NAP NYITVA


A SZÉKESFEHÉRVÁRI EVANGÉLIKUS TEMETŐ NYITVATARTÁSI RENDJE: MINDENNAP NYITVA


Tájékoztatók:
Dokumentum megnevezése:
Általános adatvédelmi tájékoztató: Megnyitás
Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató: Megnyitás
HEGE temetkezés Székesfehérvár